Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

F.O.HΗ Ορνιθολογική Ομοσπονδία Ελλάδος ιδρύθηκε με την  υπ’ αριθμόν 47/2018 διαταγή αναγνώρισης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στο μητρώο σωματείων με  Α.Μ 855 , με σκοπό την εκπροσώπηση, ως δευτεροβάθμιο όργανο,  συλλόγων, σωματείων, οργανισμών, ενώσεων όλης της Ελλάδος που έχουν τους ανάλογους σκοπούς .

Advertisements