ΤΕΧΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

F.O.H

*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

-Δημιουργείται όργανο με την επωνυμία…

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ          (απο εδώ και στο εξής αναφερόμενο σαν Τ.Ε )

ΣΚΟΠΟΣ

  1. Η προώθηση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα ενδιαφέροντος των εκτροφέων μελών της Ομοσπονδίας, όπως , κατοχής , διατήρησης ,υγείας, ευζωίας , των φτερωτών μας φίλων.
  2. Η προώθηση των τεχνικών γνώσεων γύρω απο τις ποικιλίες των εκτρεφομένων πτηνών, δια την βελτίωση της ποιότητος και την τελειοποίηση αυτών, με στόχο τον εκθεσιασμό τους, με αναφορά στα ΣΤΑΝΤΑΡΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (COM)
  3. Η ενημέρωση μέσω της (COM) και η επικαιροποίηση των κανόνων που διέπουν τις κρίσεις , καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προτύπων ορισμένων ποικιλιών ή και τυχόν αναγνωρίσεων νέων μεταλλάξεων.
  4. Η δημιουργία ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ όπου το υλικό της γνώσης συλλέγεται, αξιολογείται και αναρτάται στην βιβλιοθήκη των  Τ.Ε είτε υπο μορφήν χειρογράφου είτε σε αρχείο της μορφής PDF

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

-Δια την πραγμάτωση αυτών των επιδιώξεων δημιουργούνται ομάδες εργασίας που έχουν σαν αντικείμενο την συγκέντρωση ,καταγραφή και ταξινόμηση του κατάλληλου πληροφοριακού υλικού. Οι ομάδες αυτές χωρίζονται σε κατηγορίες αντικειμένων ανάλογα με την ποικιλία της  αναφοράς τους…

α. Καναρινιών Φωνής.  SECTIONS A – B – C  (Χαρζ-Μαλινουά-Τιμπράδος)

β. Καναρινιών Εμφάνισης. SECTION E

γ. Καναρινιών Χρώματος.  SECTION D

δ.Ιθαγενών  – Εξωτικών – Υβριδίων. SECTIONS F,G,H

ε. Kυματοειδών – Παπαγαλοειδών. SECTIONS I , J , K , N .

Οι ομάδες αυτές οργανώνονται με την συνεργασία των συλλόγων –μελών .

-Οι σύλλογοι υποβάλλουν στην Ομοσπονδία εγγράφως υποψηφίους(με όλα τα στοιχεία τους) που αποδεδειγμένα μπορούν να βοηθήσουν στην πραγμάτωση του στόχου, αναφέροντας ταυτόχρονα την κατηγορία ή τις κατηγορίες που επιθυμούν την συμμετοχή τους .

Στοιχεία που βαραίνουν στην τελική επιλογή των ατόμων που θα επανδρώσουν τις ομάδες των Τ.Ε είναι

α) η τουλάχιστον για μια τριετία ασχολία με την εκτροφή ποικιλιών της κατηγορίας που προτείνονται ώς υποψήφιοι.

β) η πιθανή αρθρογραφία τους γύρο απο την κατηγορία αυτή.

γ) η συμμετοχή τους σε εκθέσεις τοπικού ,ομοσπονδιακού,εθνικού ή παγκοσμίου επιπέδου.

δ) η γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλική – Γαλλική- Γερμανική –Ιταλική)

ε) ο χειρισμός υπολογιστή.

Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν έχει περιορισμό.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

-Η Τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται απο το ΔΣ της Ομοσπονδίας με στόχο την δημιουργία 5μελών επιτροπών σε κάθε κατηγορία.

Μετά την τελική τους σύνθεση οι κατηγορίες εκλέγουν  ΠΡΟΕΔΡΟ και ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ .Ετσι το 5μελές απαρτίζεται απο ΠΡΟΕΔΡΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ και 3(τρία) ΜΕΛΗ.

Οι πρόεδροι των κατηγοριών έχουν άμεση και μόνιμη συνεργασία με τον Προεδρεύοντα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ καθώς και τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ που είναι μέλος του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

 

*Υπο συζήτηση, για τελική διαμόρφωση. 

Υ.Γ Η Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερο βάρος στην συμμετοχή των συλλόγων – μελών δια την προώθηση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Αν η γνώση γίνει ο βασικός στόχος των συλλόγων , τότε το επίπεδο της εκτροφής σε όλους του τομείς θα ανέβει κατακόρυφα.

 

Advertisements