Νέα-Ειδήσεις-Ενημερώσεις.

Αποφάσεις συνεδρίου  OMJ κατηγορίας χρώματος D .   Cervia (29/9/2018)

1.Αναγνώριση του Ίζαμπελ Ιάσπις

Δημιουργία κατηγορίας που αντιστοιχεί και καθιερώνει πρότυπο και κριτήρια κρίσης.Οι ραβδώσεις στο Ίζαμπελ Ιάσπις θα είναι ανοιχτό γκρί. Οι γραμμές απαιτείται να είναι ορατές πάνω σε ένα καθαρό χρώμα βάσης, χωρίς φαιομελανίνη.Το σχέδιο στα φτερά της φτερούγας και της ουράς πρέπει να είναι ορατό αλλά όχι πολύ εκτεταμένο.

2.Αναγνώριση του Bec Jaune (κίτρινη μύτη)

To Bec Jaune είναι αποδεκτό αποκλειστικά στις καθαρά λιποχρωμικές κατηγορίες, όπως το Urucum, με μαύρα μάτια ή Lutino και μονάχα σε έντονο ή χιονέ πτέρωμα.Το πρότυπο είναι πανομοιότυπο του Urucum, σε διαφορετική φυσικά λιποχρωμική βάση.

3.Ραβδώσεις στο στήθος

Οι ραβδώσεις του στήθους επικυρώνονται και συνεκτιμούνται θετικά σαν ένας παράγοντας ποιότητας,αρκεί να αντιστοιχούν στον ανάλογο μελανινικό τύπο (πχ  λεπτές και κοντές στον Αχάτη,μακριές και ευθύγραμμες στο Μαύρο). Είναι προφανές ότι πρόκειται μόνο για μια πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κρίση μεταξύ άλλων και οτι πρέπει να συνεκτιμηθεί η διαφορά στην ράβδωση μεταξύ πτηνών εντόνου, χιόνε και μωσαϊκού πτερώματος καθώς και το γεγονός οτι τα θηλυκά επιδεικνύουν καλύτερα αυτόν τον φαινότυπο απ’ότι τα αρσενικά.Ως εκ τούτου προστέθηκε όπου απαιτείται μια ειδική σημείωση στα πρότυπα των OMJ.

4.Η απόχρωση της μελανίνης στον Αχάτη Ιάσπις

Η τροποποίηση αφορά την απαίτηση για πιο σκούρα χρώση των γραμμών.Ο χρωματικός τόνος των ραβδώσεων  πρέπει να είναι σκόυρος  γκρί και γαλαζωπός πάνω σε ένα φόντο πιο φωτεινό γκρι.

5.Σχέδιο κεφαλής σε μελανινικά εντόνου πτερώματος

Η Γαλλία ζήτησε διευκρίνιση για το αν απαιτείται η παρουσία ραβδώσεων στο κεφάλι εντόνου πτερώματος καναρινιών. Αποφασίστηκε οτι η παρουσία ραβδώσεων είναι κάτι το επιθυμητό (όπως στην κεφαλή Αχάτη ή Αχάτη Τοπάζιο εντόνου πτερώματος). Είναι λοιπόν προτιμητέα η ράβδωση απο μια θολή μελανινοποίηση της κεφαλής.

6.Πλάνο δημιουργίας κατηγοριών για καναρίνια με 100% ευμελανινική διάχυση,του τύπου «εντελώς μαύρων» και «εντελώς καφέ»

Εφεξής θα υπάρχουν δυο τρόποι εργασίας πάνω στα κλασικά οξειδωμένα (Μαύρο και Καφέ). Καθιερώνεται μια κατεύθυνση  πειραματικού χαρακτήρα που θα αφορά την προοπτική δημιουργίας ομοιόμορφα μαύρων ή καφέ, αποκλειστικά ευμελανινικών, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν τα σημερινά πρότυπα των κλασικών οξειδωμένων,των οποίων οι ενδιάμεσες ραβδώσεις λιποχρώματος πρέπει να είναι διακριτές και ορατές.

7.Αποχρωματισμός των κινητήριων φτερούγας αλλά και ουράς, σε Οπάλ,Γκριζόπτερα,Ιάσπις Υπενθυμίζεται ότι αυτό αφορά τόσο το κίτρινο όσο και το κόκκινο φόντο. Απορρίπτεται  η δημιουργία πρόσθετων κατηγοριών, που διακρίνουν εκείνα με χρωματιστά φτερά και εκείνα με ασταθή φτερά  Η σημείωση αφορά τον λιποχρωμικό χρωματισμό σε κίτρινη και κόκκινη βάση. (Δείγματα με μερικώς βαμένα πρωτεύοντα).

Advertisements