ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κάτω απο τον τίτλο αυτής της σελίδας παρουσιάζονται και περιγράφονται οι εκτός καταστατικού κανονισμοί που διέπουν λειτουργίες και εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

Advertisements