Πρακτικές Εξετάσεις ΧΡΩΜΑΤΟΣ

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β .

Τρόπος πρακτικών εξετάσεων κατηγορίας D=Χρώματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν ξεχωριστά στις δυό μεγάλες υποκατηγορίες

Α. ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ

Β. ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ

=========================

Η εξέταση στην υποκατηγορία ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ περιλαμβάνει…

α) Αναγνώριση και ονοματοδοσία 10 διαφορετικών δειγμάτων.

β) Κρίση  10  ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ δειγμάτων.

γ) Βαθμολόγιση και δημιουργία καρτέλας κρίσης.

Ο χρόνος  ολοκλήρωσης της δοκιμασίας, ορίζεται στα (30-60) λεπτά.

 

Η εξέταση στην υποκατηγορία ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ περιλαμβάνει…

α) Αναγνώριση και ονοματοδοσία 10-15 διαφορετικών δειγμάτων.

β) Κρίση 10-15  ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ δειγμάτων.

γ) Βαθμολόγηση και δημιουργία καρτέλας κρίσης.

Ο χρόνος  ολοκλήρωσης της δοκιμασίας, ορίζεται στα (45-75) λεπτά.

*** Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται προς βαθμολόγηση είναι τριών επιπέδων

1. άριστα-πολύ καλά    2.καλά-μέτρια    3.κακά-εκτός κατηγορίας ή και απορριπτέα.

 

ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ.

Αναγνώριση επιτυχής θεωρείται  αυτή που στην εκτίμησή της περιλαμβάνεται μόνον ένα λάθος .

Ανεπιτυχής με απορριπτέα αποτελέσματα για τον υποψήφιο, είναι η εκτίμηση που περιέχει  ΔΥΟ (2) ΛΑΘΗ.

Κρίση και βαθμολόγηση δειγμάτων.

Επιτυχημένη θεωρείται κάθε εκτίμηση που δεν διαφέρει περισσότερο απο μία μονάδα (πάνω ή κάτω) από την ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ.

Μη επιτυχημένη είναι η εκτίμηση που διαφέρει δύο και πλέον μονάδες απο την Προβαθμολόγηση.

Με ένα ή δύο λάθη η γενική εκτίμηση θεωρείται επιτυχημένη .  Με ΤΡΙΑ (3) ΛΑΘΗ   θεωρείται αποτυχημένη και απορριπτέος ο υποψήφιος

ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ.

Αναγνώριση επιτυχής θεωρείται  αυτή που στην εκτίμησή της περιλαμβάνονται  ένα ή δύο λάθη .

Ανεπιτυχής με απορριπτέα αποτελέσματα για τον υποψήφιο, είναι η εκτίμηση που περιέχει   ΤΡΙΑ (3) ΛΑΘΗ.

Κρίση και βαθμολόγηση δειγμάτων.

Επιτυχημένη θεωρείται κάθε εκτίμηση που δεν διαφέρει περισσότερο απο μία μονάδα (πάνω ή κάτω) από την ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ. Μη επιτυχημένη είναι η εκτίμηση που διαφέρει δύο και πλέον μονάδες απο την Προβαθμολόγηση.

Με ένα , δύο ή τρία λάθη η γενική εκτίμηση θεωρείται επιτυχημένη .

Με ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΛΑΘΗ   θεωρείται αποτυχημένη. Απορριπτέος ο υποψήφιος.

*Προς συζήτηση για τελική επικύρωση.

 

Advertisements