ΣΧΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ.

F.O.HΔημιουργείται όργανο με την ονομασία ΣΧΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ .

Η σχολή έχει σκοπό, την εκπαίδευση παλαιότερων και νέων εκτροφέων , δια την στελέχωση και εμπλουτισμό της ΕΚ  με έμψυχο υλικό.

Advertisements