ΑΡΧΙΚΗ.

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Η Ορνιθολογική Ομοσπονδία Ελλάδος ιδρύθηκε με την  υπ’ αριθμόν 47/2018 διαταγή αναγνώρισης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στο μητρώο σωματείων με  Α.Μ 855 , με σκοπό την εκπροσώπηση, ως δευτεροβάθμιο όργανο,  συλλόγων, σωματείων, οργανισμών, ενώσεων όλης της Ελλάδος που έχουν σαν σκοπούς  την εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής των πουλιών ,την ενημέρωση των μελών τους σε θέματα διατροφής-φύλαξης-αναπαραγωγής και υγείας τους . Σους σκοπούς της επίσης περιλαμβάνονται η διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση της Ορνιθολογικής μας περιουσίας καθώς επίσης και η συνεργασία με κρατικούς φορείς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο συντονισμός και ο έλεγχος της δραστηριότητας που αναπτύσσουν τα μέλη της. Η συμμετοχή ώς μέλος διεθνών Φορέων και Οργανισμών που έχουν συσταθεί για την επίτευξη των ιδίων σκοπών.

 


Advertisements